De integratieladder

‘Ik discrimineer niet, maar ik mag ze niet, de Bulgaren. Ik ga ook weg hier uit de buurt; hier wonen allemaal mensen die de taal niet spreken en geen werk hebben. Dan vervelen ze zich en gaan ze allemaal ruzie zoeken. Kom Irem – tegen haar dochtertje – ik moet werken, we gaan.’ Ik kijk haar na – lange jas, platte schoenen, gebloemde hoofddoek en verbaas me. Integratie neemt soms een verrassende vorm aan. Continue reading